Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5 - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz

230. LET VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

» 230. LET VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

 

 

230. LET OD ZALOŽENÍ ŠKOLY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ

"Dne 7. prosince 1786 shromáždili se údové spolku, představení, učitel a chovanci v ústavě a šli ve slavnostním průvodu do farního chrámu Páně sv. Štěpána, kde po vyzvání Ducha sv. sloužena byla slavná mše svatá na ten úmysl, aby Pán Bůh novému ústavu žehnati a učiteli i žákům své Božské pomoci uděliti ráčil. Po ukončených službách Božích navrátili se týmže způsobem do ústavu, kde vrchní představený hrabě Künigl hluchoněmé P. Bergrovi k vychování a vzdělání odevzdal a jeho otcovské lásce a péči svěřil."(citace - Pamětní spis z roku 1936).

 

5235YzY.jpg

První ředitel školy pro sluchově postižené P.Berger

 

 

 

Dne 7. prosince 2016 se koná oslava k 2 - 30. letům založení první školy pro sluchově postižené v Čechách.

 

Oslava proběhla a byla krásná, jedním bodem programu byla například módní přehlídka žáků Odborného učiliště z oboru - ŠITÍ ODĚVŮ - . FOTO

K výročí také přispěl program - FOTO - součástí byla i přednáška - FOTO - a na závěr oslav výročí školy proběhl slavnostní ples - 9.12. 2016 - FOTO.


Pozvánka na den 7. prosince 2016

 

Program oslavy k výročí zaožení školy


179ZjA.jpg

 

Školní budova dnes