Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5 - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLKA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ

» MATEŘSKÁ ŠKOLA

 

www.skolaholeckova.cz
(stránky školy)
www.skolkaholeckova.rajce.net

(fotografie MŠ)

 

 

 

Mgr. Pavel Rozlívka - vedoucí učitel MŠ, učitel logopedické třídy
telefon: 601 566 508
e-mail: pavel.rozlivka@skolaholeckova.cz

 


Pedagogové MŠ
telefon: 724 383 781, 226 299 327

 

Bc. Marcela Švrčková - učitelka surdopedické třídy


Adéla Trávníčková - asistentka surdopedické třídy

 

Mgr. Lenka Dostálová - učitelka logopedické třídy


Kateřina Kábová, DiS. - asistentka logopedické třídy

 

Mgr. Iva Herbstová - logoped MŠ
e-mail: iva.herbstova@skolaholeckova.cz

 

 

Provozní doba: 7:00 - 16:00 hodin

 


Vzdělávání v naší mateřské škole probíhá podle RVP PV, který je podkladem pro přípravu školních vzdělávacích programů. Hlavním cílem mateřské školy je rozvoj komunikačních kompetencí dětí a podpora harmonického rozvoje celé osobnosti dítěte. Ve školce se snažíme vytvořit příznivé klima tak, aby děti, učitelé, asistenti i rodiče byli partnery. Pro děti pořádáme různé akce (dramatizace pohádek v městské knihovně Smíchov, canisterapie, masopust, Velikonoční dílny, čarodějnické odpoledne, nocovaní ve školce aj.), jezdíme na výlety, školu v přírodě, sportovní akce atd. Prostory MŠ jsou umístěny v prvním patře historické budovy. Využíváme také další prostory školy: tělocvičnu, místnost pro muzikoterapii, kapli kde se pořádájí kulturní události (divadlo, besídky), keramickou dílnu, školní zahradu a sportoviště v areálu školy.

 

 

  • Dramatizace pohádky v Městské knihovně Smíchov (vždy ve čtvrtek 14.4, 19.5. a 16.6. 2016)