Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5 - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLKA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ

» MATEŘSKÁ ŠKOLA

www.skolaholeckova.cz
(stránky školy)
www.skolkaholeckova.rajce.net

(fotografie MŠ)

 

 

 

Mgr. Vlastimil Vácha - zástupce ředitele pro MŠ
telefon: 601 559 610
e-mail: vlastimilvacha@email.cz

Mgr. Iva Herbstová - logoped MŠ

Telefon: 724 383 781

 


Pedagogové MŠ
telefon: 724 383 781, 601 566 508

 

1. oddělení - SURDOPEDICKÁ třída

Mgr. Barbora Bejčková - učitelka surdopedické třídy

Adéla Trávníčková - asistentka surdopedické třídy

 

2. oddělení - LOGOPEDICKÁ třída

Mgr. Martina Burdová - učitelka logopedické třídy

Kateřina Kábová - asistentka logopedické třídy

 

3. oddělení - LOGOPEDICKÁ  třída

Mgr. Helena Podpěrová - učitelka logopedické třídy

Bc. Klára Dojczarová - asistentka logopedické třídy

 

Třída MŠMT

Mgr. Lenka Dostálová - učitelka

Bc. Andrea Švarcová - učitelka

Andrea Závětová - asistentka

 

 

 

Od 1.9. 2017 byla nově otevřena MŠ pro děti zaměstnanců MŠMT a přidružených organizací. Její kapacita je 24 dětí.

 

 

Provozní doba: 7:00 - 17:00 hodin

 


Vzdělávání v naší mateřské škole probíhá podle RVP PV, který je podkladem pro přípravu školních vzdělávacích programů. Hlavním cílem mateřské školy je rozvoj komunikačních kompetencí dětí a podpora harmonického rozvoje celé osobnosti dítěte. Ve školce se snažíme vytvořit příznivé klima tak, aby děti, učitelé, asistenti i rodiče byli partnery. Pro děti pořádáme různé akce (dramatizace pohádek v městské knihovně Smíchov, canisterapie, masopust, Velikonoční dílny, čarodějnické odpoledne, nocovaní ve školce aj.), jezdíme na výlety, školu v přírodě, sportovní akce atd. Prostory MŠ jsou umístěny v prvním patře historické budovy. Využíváme také další prostory školy: tělocvičnu, místnost pro muzikoterapii, kapli kde se pořádájí kulturní události (divadlo, besídky), keramickou dílnu, školní zahradu a sportoviště v areálu školy.

 

 

  • Dramatizace pohádky v Městské knihovně Smíchov (vždy ve čtvrtek 14.4, 19.5. a 16.6. 2016)