Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5 - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz

LOGOPEDICKÉ TŘÍDY

» MATEŘSKÁ ŠKOLA » LOGOPEDICKÉ TŘÍDY

 

Logopedické třídy

 

Logopedické třídy


Logopedické třídy poskytují speciálně pedagogickou - logopedickou péči předškolním dětem s různými vadami řeči. Režim dne je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, věkovým zvláštnostem, stupni narušené komunikační schopnosti a náročnosti prováděných činností. Činnosti řízené pedagogem jsou zaměřeny na logopedickou péči. Spontánní hra a řízené činnosti respektují individuální potřeby a schopnosti dítěte dle věku. Veškerou hrou prolínají prvky logopedické péče. Speciální výchovně-vzdělávací práci organizujeme v malých skupinách.

 

Individuální logopedická péče je pro každé dítě zajištěna dvakrát týdně. Jednou týdně probíhá ještě skupinová logopedie ve třídě.

 

Děti jsou do MŠ vřazovány na základě rozhodnutí ředitele školy, vždy na podkladě odborného posudku specialistů. Ten vystaví foniatr, speciální pedagog (logoped, surdoped) či psycholog. Přijímány jsou děti ve věku 3 - 7 let.

 

Všem rodičům, kteří mají zájem umístit své dítě v naší mateřské škole, nabízíme možnost prohlídky školy (po předchozí domluvě).