Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5 - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz

SURDOPEDICKÉ TŘÍDY

» MATEŘSKÁ ŠKOLA » SURDOPEDICKÉ TŘÍDY

 

 

Surdopedické třídy

 

Bilingvální vzdělávácí program


Vzdělávácí systém vychází z bilingválního (dvojjazyčného) systému upravený pro potřeby našich dětí. S jeho pomocí dosahujeme s ohledem na stupeň, typ a kombinaci postižení dítěte velice dobrých výsledků. Tento systém vzdělávání respektuje individuální možnosti a potřeby dítěte. Neslyšící asistent je komunikačním vzorem prostředí sluchově postižených a s dětmi komunikuje českým znakovým jazykem. Slyšící učitel je komunikačním vzorem socio-kulturního prostředí slyšící populace a s dětmi komunikuje komunikačními systémy sluchově postižených vycházejícími z českého jazyka, to je znakovanou češtinou, prstovou abecedou a písemným záznamem mluvené řeči.

 

Orálním vzdělávácí program


Vzdělávací program je určen dětem se sluchovým postižením, u kterých je sluchová vada kompenzována sluchadlem nebo kochleárním implantátem a u kterých je dobrá prognóza rozvoje řečových kompetencí. Pokud rodiče dítěte zvolí pro vzdělávání dítěte tento školní vzdělávací program, pak je při komunikaci s dítětem preferována artikulace a odezírání s podporou sluchu. Od dětí je požadována artikulovaná hlasitá řeč. Pro komunikaci je přednostně používána audio-orální metoda s podporou znaků. Velký důraz je při výuce kladen na využití zbytků sluchu a jejich rozvoj, na používání sluchadel a kochleárních implantátů a na rozvoj mluvené řeči.


Mimopražské děti mají možnost využít internát (vedoucí vychovatelka Mgr. Ivana Jirků, 601 563 255, 601 563 255)Individuální logopedická péče je pro každé dítě zajištěna dvakrát týdně. Jednou týdně probíhá ještě skupinová logopedie ve třídě.

 

Děti jsou do MŠ vřazovány na základě rozhodnutí ředitele školy, vždy na podkladě odborného posudku specialistů. Ten vystaví foniatr, speciální pedagog (logoped, surdoped) či psycholog. Přijímány jsou děti ve věku 3 - 7 let.

 

Všem rodičům, kteří mají zájem umístit své dítě v naší mateřské škole, nabízíme možnost prohlídky školy (po předchozí domluvě).

 

Příjem dětí probíhá dle termínů stanovených školou. Pokud není vyčerpána kapacita MŠ, tak i v průběhu školního roku.