Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5 - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz

CUKRÁŘ – VVÝROBA

» STŘEDNÍ ŠKOLA » STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ » Cukrář - výroba

CUKRÁŘ - VÝROBA   KÓD  29 - 54 - H / 01


114OWQ.jpg

 

PROFIL ABSOLVENTA

Doba trvání : 3 roky

Určeno pro : chlapce a dívky se sluchovým postižením, absolventy základních škol

Podmínky pro přijetí : ukončené základní vzdělání

Způsob ukončení : závěrečná zkouška, absolvent získává výuční list

Poskytované vzdělání : střední odborné a odborná příprava pro povolání


Stručný popis oboru

Zpracování základních surovin a přísad na cukrářská těsta, hmoty, náplně, krémy, pasty a polevy mělněním, mixováním, třením, vařením a šleháním. Zhotovování cukrářských polotovarů, korpusů, hotových výrobků, moučníků a zmrzlin tvarováním, pečením, smažením, vařením, plněním, poléváním, krájením, zdobením a další speciální úpravy.


Během výuky žáci provádějí tyto činnosti :

  • Příjem, hodnocení surovin z hlediska kvalitního a správného uskladnění
  • Přípravu surovin pro zpracování, přepočítání spotřeby dle receptur
  • Přípravu cukrářského těsta, náplně a hmoty
  • Ruční tvarování a zhotovování cukrářských výrobků
  • Ovládání, regulování jednotlivých strojů cukrářské výroby
  • Běžná údržba a čištění strojů a zařízení, sanitace pracoviště
  • Vedení technologických záznamů

Dovednosti absolventů :
Samostatně navrhovat netradiční druhy výrobků, případně nové výrobky včetně technologické dokumentace. Je schopen operativně řídit celý technologický proces, určovat správnou konzistenci těst, vyzrálost hmot, hodnotit a odstraňovat chyby. Umí připravovat všechny druhy zmrzlin a má základní poznatky o jednotlivých druzích restauračních moučníků a dokáže je rámcově připravit.


Uplatnění absolventů :
Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se mohou absolventi ucházet o přijetí na tříleté denní nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou. Dále mohou vykonávat veškeré práce v daném oboru, nebo podnikat podle podmínek stanovených Živnostenským zákonem.

 

foto zde :

 

http://www.skolaholeckova.cz/galerie-obrazku/c.html