Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5 - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz

GASTRONOMIE

» STŘEDNÍ ŠKOLA » STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA » Gastronomie

Gastronomie   65 - 41 - L / 51


Typ oboru: Studijní obor nástavbového studia

Druh oboru: Denní

Způsob ukončení: Maturitní zkouška

Délka studia: 2 roky

Určeno pro: Chlapce, dívky s sluchovým postižením

Minimální vzdělání: Výuční list


Studijní obor je koncipován jako dvouleté denní nástavbové studium a je určen pro absolventy tříletého učebního oboru kuchař-číšník. Poskytuje úplné střední odborné vzdělání a svým celkovým pojetím všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů vytváří příznivé podmínky pro moderní a tvořivé vzdělávání se.


Cílem tohoto nástavbového studia je připravit všestranně zdatné podnikatele a řídící pracovníky v restauračních a hotelových provozech. Znalost moderních řídících metod, jazyková výbava a vysoká úroveň profesní etiky jsou základními devizami našich studentů, kteří jsou rovněž schopni přípravy technologicky náročných nápojů i jídel a organizace obsluhy při mimořádných příležitostech.


Studenti jsou v průběhu studia seznamováni i se základy hospodaření s materiálem a surovinami, jakož i s cenovou kalkulací. Také znalost předpisů o přejímce, skladování a odpisech zboží a surovin patří do povinné znalosti výbavy. Předměty jako Technika administrativy, Informační technika, Účetnictví, Ekonomika tržního hospodářství, Hotelový a restaurační provoz a Management a marketing umožňují studentům získat potřebné znalostní penzum, díky kterému se pak budou schopni ve svém oboru realizovat a uspokojovat i požadavky náročné klientely.


Studium je zakončeno maturitní zkouškou a jeho absolventi se mohou ucházet o pomaturitní studium a o studium na vysokých školách.

Okruh navazuje na předchozí studium podle RVP Kuchař - číšník - zejména na okruhy výroba pokrmů, odbyt a obsluha a profilující okruhy kuchař a číšník. Ve výuce je třeba dbát na rozšíření poznatků z předchozího studia z oblasti hygieny v gastronomii, výživy, činnosti výrobního a odbytového střediska a organizace práce v nich, na řízení součinnosti úseku odbytu a výroby. Důraz je kladen na uplatňování zásad racionální výživy spojené se zdravým životním stylem a na sledování trendů ve stravování. Žáci si rozšíří poznatky o léčebné výživě a o alternativních způsobech stravování a stravování cizinců podle významných etnik. Žáci jsou vedeni k ochraně životního prostředí ve smyslu šetrného nakládání s vodou, energiemi, nakládání s odpady, k bezpečnému a šetrnému zacházení se zařízením provozoven i k vytváření příjemného pracovního prostředí. Součástí vzdělávání jsou sociálně psychologické, komunikační, ekonomické, ekologické a etické aspekty provozních činností.  Žáci se seznámí se strukturou hotelových služeb a jejich poskytováním