Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5 - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz

PEKAŘ

» STŘEDNÍ ŠKOLA » STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ » Pekař

PEKAŘ    KÓD  29 - 53 - H / 01


110NDY.jpg

 

PROFIL ABSOLVENTA


Doba trvání : 3 roky

Určeno pro : chlapce a dívky se sluchovým postižením, absolventy základních škol

Způsob ukončení : závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání : střední odborné a odborná příprava pro povolání

 

Stručný popis oboru
Po ukončení přípravy se umí absolvent orientovat v celé oblasti pekárenské výroby. Zná základ ruční výroby a umí obsluhovat strojní zařízení na výrobu pekárenských výrobků. Praxe probíhá v různých provozovnách a pekárnách po Praze - pekárna v Tescu, Interšpar atd.

 

Během výuky žáci vykonávají tyto činnosti :

  • obsluha pekárenských strojů
  • jejich běžná údržba
  • správný technologický postup při výrobě ručně i strojově vyráběného pečiva a pekárenských výrobků
  • posuzování správné kvality a množství surovin pro výrobu
  • správně vypočítat množství a spotřebu surovin


Uplatnění absolventů :
Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se mohou absolventi ucházet o přijetí na tříleté nástavbové studium - „Podnikání" - zakončené maturitní zkouškou. Dále mohou vykonávat veškeré práce v daném oboru, nebo podnikat podle podmínek stanovených Živnostenským zákonem. Absolventi se mohou uplatnit v řadě podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb v tuzemsku i v zahraničí.

 

Foto zde - http://www.skolaholeckova.cz/galerie-obrazku/p.html