Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5 - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz

PODNIKÁNÍ

» STŘEDNÍ ŠKOLA » STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA » Podnikání

 

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM  KÓD 64 - 41 - L / 51

 

DÉLKA PŘÍPRAVY :  2 roky, denní studium

 

URČENO PRO :  dívky a chlapce, ketří úspěšně ukončili učební obory na SOU

 

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY : výuční list v oborech dle platných předpisů a úspěšné absolvování přijímacího řízení

 

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ :  úplné střední s maturitou


ZPŮSOB UKONČENÍ CERTIFIKACE : maturtiní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce


PROFIL ABSOLVENTA :

 

Absolvent po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky získává ekonomické vzdělání se zaměřením na podnikání, orientuje se v marketingu a managmentu, dokáže zabezpečit základní ekonomické ( účetní ), obchodní, správní a administrativní činnosti ve všech oblastech ekonomické sféry, má předpoklady pro uplatnění na úrovni středního managmentu ( v ziskové i neziskové oblasti ), ale i samostaného podnikání.


MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ :

 

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

 

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ABSOLVENTŮ:

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách.