Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5 - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz

STROJNÍ MECHANIK

» STŘEDNÍ ŠKOLA » STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ » Strojní mechanik


STROJNÍ MECHANIK - KÓD 23 - 51 - H / 01


112OGE.jpg

 

PROFIL ABSOLVENTA


Doba trvání : 3 roky

Určeno pro : chlapce se sluchovým postižením, absolventy základních škol

Způsob ukončení : závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání : střední odborné a odborná příprava pro povolání

 

Stručný popis oboru

Absolvent při výrobě strojů a zařízení umí ručním obráběním zhotovit požadovaný výrobek, popřípadě po strojním obrábění dohotovit jejich součásti. Vykonává jednoduché pracovní operace na základních druzích obráběcích strojů. Klíčovými dovednostmi jsou montážní práce, údržba, servis a opravy.


Během výuky žáci vykonávají tyto činnosti :

  • bezpečná příprava pracoviště
  • orientace ve výrobních postupech a technologické dokumentaci
  • příprava materiálu a jeho správné technologické zpracování a opracování
  • příprava základních rukodělných nástrojů, nářadí, strojů a zařízení


Uplatnění absolventů :

Mohou vykonávat veškeré práce v daném oboru, nebo podnikat podle podmínek stanovených Živnostenským zákonem. Po ukončení školy je možné nastoupit na tříleté nástavbové studium boru - „Podnikání" - zakončené maturitní zkouškou.

 

 

Foto zde - http://www.skolaholeckova.cz/galerie-obrazku/klempir-zamecnik.html