Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5 - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ

» ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ

ZÁKILADNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ


 

 

ZŠ pro sluchově postižené žáky

www.skolaholeckova.cz - stránky školy

Mgr. Vlastimil Vácha - statutární zástupce ředitele pro ZŠ - tel.: 601 559 610
Email.: vlastimilvacha@email.cz


Pedagogové ZŠ
Mgr. Eva Duchaňová - logoped a surdoped
Mgr. Iveta Vidímová - surdoped
Mgr. et Mgr. Miloslava Mizerová - logoped a surdoped
Mgr. Anna Lacinová - logoped a surdoped
PaedDr. Viola Rašínová - logoped a surdoped - výchovný poradce
Bc. Vendula Panská - druhý pedagog v surdopedické třídě
Alena Opravilová - asistentka v surdopedické třídě
Tereza Hübšmanová - učitelka v surdopedické třídě

Bc. Markéta Zelenková - asistentka v surdopedické třídě
Petr Valášek - asistent v surdopedické třídě
Mgr. Markéta Henzlová - asistentka v surdopedické třídě


Naše základní škola pro sluchově postižené má dlouholetou tradici a zkušenosti ve vzdělávání a výchově svěřených žáků. Do ZŠ přijímáme žáky se sluchovými vadami a žáky s kombinovaným postižením. Povinná školní docházka do naší ZŠ je 10let. Maximální počet žáků ve třídě je 6. Ve třídách pracují učitelé - speciální pedagogové a sluchově postižení asistenti. Výuka probíhá dle potřeb dítěte v českém, nebo znakovém jazyce. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, které učitelé denně využívají ke zkvalitnění výuky.

Základní škola pro sluchově postižené žáky - organizuje každý rok školu v přírodě na Šumavě a ozdravný pobyt u moře v zahraničí. Žáci se pravidelně zúčastňují dopravní soutěže ve Valašském Meziříčí 5239Yjd.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sportovních turnajů ve florbalu či fotbalu a dále srovnávacích testů na Ulitoolympiádě,
celostátních sportovních her pro sluchově postižené žáky 5240YmM.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a kurzů plavání. Během školního roku probíhají také výtvarné dílny. Žáci se svými učiteli každý rok připravují vystoupení do programu na vánoční besídku i na slavnostní ukončení školního roku.

 

5244MjN.jpg  5247NWM.jpg  5248NjU.jpg

 

 

5249NjE.jpg  5250NDk.jpg

 

FOTOGALERIE ZŠ

http://tridamiluska.rajce.idnes.cz - (p.učitelka - Mizerová)
http://osanna.rajce.idnes.cz - (p.učitelka - Lacinová)
http://zsprakticka-holeckova.rajce.idnes.cz - (p.učitelka - Koucká)