Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5 - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY S LOGOPEDICKÝMI VADAMI

» ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY S LOGOPEDICKÝMI VADAMI

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY S LOGOPEDICKÝMI VADAMI


ZŠ pro žáky s logopedickými vadami

www.skolaholeckova.cz - stránky školy

Mgr. Vlastimil Vácha - statutární zástupce ředitele pro ZŠ - tel.: 601 559 610
Email.: vlastimilvacha@email.cz


Pedagogové ZŠ
Mgr. Marie Málková - logoped a surdoped
Mgr. et Mgr. Erika Schäfferová - logoped a surdoped

PeadDr. Dana Jízdná - logoped a surdoped

Mgr. Tereza Baxová - asistentka v logopedické třídě

Dagmar Pohlová - asistentka v logopedické třídě
Veronika Urbanová - asistentka v logopedické třídě


Základní škola pro žáky s logopedickými vadami je určena žákům s narušenou komunikační schopností. Výuka je rozšířena o předmět - „Individuální logopedické péče". Ve výuce je využíván soubor materiálů pro interaktivní vzdělávání. Třídy tomu svým vybavením odpovídají. Vzdělávání žáků plně podporuje individuální přístup. Ve třídě je maximálně 6 žáků. V případě potřeby pracuje vedle učitele i asistent pedagoga.

Základní škola pro žáky s logopedickými vadami - organizuje každý rok školu v přírodě na Šumavě a ozdravný pobyt u moře v zahraničí a dále kurzy plavání. Během školního roku probíhají také výtvarné dílny. Žáci pod vedením svých učitelů připravují vystoupení do programu na vánoční besídku i na slavnostní ukončení školního roku. Nově byl pro tyto žáky otevřen kroužek - „Hry na flétnu."

 

5241OGF.jpg  5242NjQ.jpg

 

 


FOTOGALERIE ZŠ

http://tridamiluska.rajce.idnes.cz - (p.učitelka - Mizerová)
http://osanna.rajce.idnes.cz - (p.učitelka - Lacinová)
http://zsprakticka-holeckova.rajce.idnes.cz - (p.učitelka - Koucká)